Erzincan Medya
Erzincan

Erzincan

Erzincan

Pazar

/

Pazartesi

/

Salı

10°/

Çarşamba

/

Perşembe

/

Cuma

/

Erzincan Medya

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:

Para Politikası: Para Politikası Ne Demek? Para Politikası Denilince Ne Anlamak Gerekir!

Yayınlanma:
ABONE OL
Para Politikası: Para Politikası Ne Demek? Para Politikası Denilince Ne Anlamak Gerekir!

Para politikası merkez bankasının ekonomiye para arzı yönetimi ve döviz piyasası işlemleri aracılığıyla yön vermesidir. Para politikasının amaçları ekonomik büyüme , işsizliği bitirme ve fiyat istikrarını sağlamaktır. Para politikaları genişletici para politikaları ve daraltıcı para politikaları olmak üzere ikiye ayrılır.

Genişletici Para Politikası merkez bankasının piyasaya para sürmesiyle yapılmaktadır. Genellikle de durgunluk dönemlerinde para arzının piyasaya sürülerek faizlerin ineceği öngörülür. Daraltıcı para politikasında piyasadan para geri çekilerek Hane sahiplerini tasarrufa itmek ve tüketimi azalttırmak amacıyla yapılır. Gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının asıl hedefi fiyat istikrarı yani enflasyonu sıfırlamaktır.

Merkez bankaları enflasyon hedeflerine politika faizi ve diğer Para Politikası araçlarıyla ulaşmaya çalışmaktadır. Ayriyeten Merkez Bankası tarafından enflasyon beklentileri açıklanarak enflasyona yön vermeye çalışılmaktadır. Ülkemizdeki politika faizleri Merkez Bankasın da ki Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda belirlenmektedir.

Para Politikası Ne Demek?

Para politikaları ile yapılmak istenen fiyat istikrarı, finansal istikrarı, faiz oranı istikrarı , ekonomik büyüme , ödemeler bilançosu istikrarı ve döviz piyasalarında istikrarı sağlamaktır. Bir ekonomide fiyatların sürekli değişkenlik göstermesi ekonomide istikrarın olmadığını ve kalkınmanın mümkün olmayacağını gösterir.

Fiyat değişmelerinin engellenmesi para politikalarıyla mümkün olacaktır. Fon fazlası olanlar ile fon talebi olanların eşitlenmesinde problem olmasında finansal istikrarsızlık olacaktır. Etkin bir ekonominin olabilmesi için finansal istikrar şarttır. Para politikasının diğer bir amacı ise faiz oranında istikrarı sağlamaktır. Faiz oranındaki istikrarsızlık ekonomide belirsizliğe yol açacaktır. Ekonomik büyüme yeni yatırımların olması, işsizliğin azaltılması ve verimliliğin artırılması ile mümkün olacaktır. Üretimin en üst seviye çıkartılması, istihdamın artırılması için para politikalarına ihtiyaç duyulacaktır.

Ödemeler bilançosu dengesi; Bir ülkenin diğer ülkeler ile olan dış ticaretindeki dengeyi gösterir. Ödemeler bilançosu açığı olduğun da ya ihracat artırılacakyadaithalatın azaltılması gerekecektir. Bunun içinde para politikasına ihtiyaç duyulacaktır.

Para Politikası

Bir ülkenin parasıdiğer ülkelerin parası karşısında aşırı değerlenmesi yada değersizleşmesi döviz piyasasındaki dengesizlikler yol açacaktır. Dövize para politikalarıyla müdahale edilerek istikrar sağlanabilinecektir.

Merkez bankası amaçlarına ulaşmaya çalışırken muhakkak birtakım sorunlar ile karşılaşacaktır. Ekonomi de ki tüm istikrarların sağlanması belli başlı koşullar ile olabilecektir. Merkez Bankası fiyat, faiz istikrarını sağlarken diğer ekonomik büyüme politikalarıylaçelişebilir. Bu nedenle para politikaları sorunun oluştuğu duruma göre pozisyon alacaktır.

İlgili Haberler