Erzincan Medya
Erzincan

Erzincan

Erzincan

Pazar

/

Pazartesi

/

Salı

11°/

Çarşamba

/

Perşembe

/

Cuma

/

Erzincan Medya

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:

Erzincan’da yürüyüş ve miting alanları belli oldu

Yayınlanma:
ABONE OL
Erzincan’da yürüyüş ve miting alanları belli oldu

Erzincan’da toplantı ve gösteri yürüyüş yerleri açıklandı.

Erzincan il merkezinde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde; toplantı yeri, toplanma yeri, yürüyüş güzergahı ve dağılma yerleri , anılan kanunla belirlendi.

Erzincan Valiliği 2024 Yılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhlarını belirledi.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ve bu kanunun uygulamasına dair yönetmeliğin 3. maddesine göre; 

İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılmaz derecede zorlaştırmayacak şekilde ve Kanunun 22. Maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin yazılı görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. 

İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir. 
Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile Valilik ve Kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur…” denilmektedir. 
Bu nedenle; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca, ilimizde bulunan toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhları, belediye başkanlığının, siyasi partilerin, sendikaların ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yazılı görüşleri de dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmiş ve herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek duyulmamıştır. 

2024 Yılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhları aşağıda açıklanmıştır; 

1-) CUMHURİYET MEYDANI (Miting Alanı) 
a) İlk Toplanma Yeri: Halitpaşa Caddesi ile Emniyet Müdürlüğü binasının batısında kalan Şehit Enes Bediz Meydanı, Belediye Sarayı önü, 13 Şubat Şehir Stadı önü, 13 Şubat Caddesi Çağlayan Durakları, Buğday Meydanı ve Eski Terminal.
b) Yürüyüş Güzergâhı (1): Halitpaşa Caddesi ile Emniyet Müdürlüğü binasının batısında kalan Şehit Enes Bediz Meydanından hareketle Halitpaşa Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe, 
Yürüyüş Güzergâhı (2): Belediye Sarayı önünden hareketle Halitpaşa Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe, 
Yürüyüş Güzergâhı (3): 13 Şubat Şehir Stadından hareketle Ali Kemali Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe, 
Yürüyüş Güzergâhı (4): Çağlayan Duraklarından hareketle 13 Şubat Caddesi’ni takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe, 
Yürüyüş Güzergâhı (5): Buğday Meydanından hareketle Fevzi Paşa Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe, 
Yürüyüş Güzergâhı (6): Eski Terminalden hareketle, Fevzi Paşa Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe.
c) Toplantı Alanı:13 Şubat Caddesi ve Halitpaşa Caddesi ile Süleyman Demirel İş Merkezi arasında kalan Cumhuriyet Meydanı,
d) Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Toplantı Alanında ve Yürüyüş Güzergâhında Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.
e) Dağılış Yönleri: Cumhuriyet Meydanına bağlı cadde ve sokaklar olarak tespit edilmiştir. 

2-) OTOPARK (Miting Alanı) 
a) İlk Toplanma Yeri: Belediye Sarayı önü ve ABC Kavşağı.
b) Yürüyüş Güzergâhı (1): Belediye önünden hareketle Halitpaşa Caddesini takiben Atatürk Parkı ile Bahçesaray Caddesi köşesindeki Otopark olarak kullanılan alana kadar olan mesafe, 
Yürüyüş Güzergâhı (2): ABC kavşağından hareketle Bahçesaray Caddesini takiben Atatürk Parkı ile Bahçesaray Caddesi köşesindeki Otopark olarak kullanılan alana kadar olan mesafe,
c) Toplantı Alanı: Atatürk Parkının batısında kalan, Bahçesaray Caddesi ile Bahçelievler Mahallesi 54. Sokağın kesiştiği Otopark olarak kullanılan alan,
d) Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Toplantı Alanında ve Yürüyüş Güzergâhında Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.
e) Dağılış Yönleri: Bahçesaray Caddesi ve buna bağlı sokaklar olarak tespit edilmiştir. 

3-) REKTÖRLÜK KARŞISI (Miting Alanı) 
a) İlk Toplanma Yeri: Fatih Mahallesi Öğretmenevi Önü, Geçit Belediyesi karşısındaki Pazar alanı, TEDAŞ Kavşağı ve Eski Terminal.
b) Yürüyüş Güzergâhı (1): Öğretmenevi önünden hareketle Hacı Bektaş Veli Caddesini takiben Rektörlük karşısındaki boş alana kadar olan mesafe. 
Yürüyüş Güzergâhı (2): TEDAŞ Kavşağından hareketle Binali Yıldırım Bulvarı ve 726 Sokak’ı takiben Rektörlük karşısındaki boş alana kadar olan mesafe. 
Yürüyüş Güzergâhı (3): Geçit Belediyesi karşısındaki Pazar Alanı’ndan hareketle Hacı Bektaş Veli Caddesini takiben Rektörlük karşısındaki boş alana kadar olan mesafe. 
Yürüyüş Güzergâhı (4): Eski Terminalden hareketle Fevzi Paşa Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Hacı Bektaşi Veli Caddesi’ni takiben Rektörlük karşısındaki boş alana kadar olan mesafe.
c) Toplantı Alanı: Fatih Mahallesi, Kızılay Afet Koordinasyon Merkezinin doğusunda kalan, Rektörlük karşısındaki boş alan,
d) Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Toplantı Alanında ve Yürüyüş Güzergâhında Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.
e) Dağılış Yönleri: Hacı Bektaş Veli Caddesi ve buna bağlı sokaklar olarak tespit edilmiştir. 

4-) DOLU KAVŞAĞI (Miting Alanı) 
a) İlk Toplanma Yeri: Eski Terminal, Buğday Meydanı, Eski Cuma Pazarı ve KYK önü.
b) Yürüyüş Güzergâhı (1): Eski Cuma Pazarı alanından hareketle Tekin Civaş Bulvarı üzerinden Dolu Kavşağına kadar olan mesafe, 
Yürüyüş Güzergâhı (2): Kredi Yurtlar Kurumu önünden hareketle 1400 Sokak’ı takiben Tekin Civaş Bulvarı üzerinden Dolu Kavşağına kadar olan mesafe, 
Yürüyüş Güzergâhı (3): Buğday Meydanı ve Eski Terminalden hareketle Fevzi Paşa Caddesini takiben Kırklar Caddesi üzerinden Dolu Kavşağına kadar olan mesafe,
c) Toplantı Alanı: Tekin Civaş Bulvarı ile Kırklar Caddesinin kesiştiği nokta olan Dolu Kavşağı. 
d)Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Toplantı Alanında ve Yürüyüş Güzergâhında Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.
e) Dağılış Yönleri: Kırklar Caddesi, Tekin Civaş Bulvarı ve Hacı Ali Akın Caddesi ile buna bağlı sokaklar olarak tespit edilmiştir. 

5-) BELEDİYE ÖNÜ (Miting Alanı) 
a) İlk Toplanma Yeri: Bahçesaray Caddesi ve Ergenekon Bulvarı kesişiminde bulunan ABC Kavşağı.
b) Yürüyüş Güzergâhı: ABC Kavşağından hareketle Bahçesaray Caddesini takiben Halitpaşa Caddesi üzerindeki Belediye Sarayı’na kadar olan mesafe.
c) Toplantı Alanı: Halitpaşa Caddesi üzerinde bulunan Belediye Sarayı önü.
d) Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Toplantı Alanında ve Yürüyüş Güzergâhında Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.
e) Dağılış Yönleri: Halitpaşa Caddesi ile buna bağlı sokaklar olarak tespit edilmiştir. 
Afiş ve pankart asma yerleri; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile ilgili çağrı ve propaganda amacı ile hazırlanan afiş ve pankartlar Belediyenin belirlemiş olduğu pankart asma yerleri ve Belediyeye ait ilan panoları ile belediye tarafından ihale ile verilen şirkete ait billboardlara asılacaktır. 

Bu hükme uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 42.maddesine istinaden cezai işlem uygulanır.

İlgili Haberler