Devletlerarasında farklılık gösterip genel anlamda, evlilik yoluyla, istisnai yollar, yeniden kazanma gibi sebeplerle yapılan bu işlemi vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır? diye merak edenler adına bir cevap olarak açıklamak mümkündür.

Vatandaşlık Başvurusu

Birçok işlem ve hak ehliyeti, görevler adı altında gerekli bir ehliyet olan vatandaşlık adına başvuru yurt dışında vekaletnameyle de yapılabilen vatandaşlık başvurusu dış temsilciliklere başvurarak yapılırken yurt içinde il valiliğinin bir kolu olan nüfus müdürlüğüne başvurarak gerçekleştirilir.

Vatandaşlık Başvurusu İçin Sahip Olunması Gerekenler

Türk vatandaşlığını kazanmak için sahip olunması gereken özellikler, 18 yaşını doldurmuş olmak, 5 yıl yasal bir biçimde ülkede yaşamak, akli dengesi yerinde olmak, ahlak kuralları, dil bilgisine hakim olmak ve gelir düzeyi yerinde olmak. Ülke adına tehdit unsuru oluşturacak bir konumda yahut özelliklerde olmamaktır.

Evlilik yoluyla yapılan vatandaşlıklarda aranan temel özellikler aile ikameti vasıtasıyla en az 3 yıldır ülkede ikamet ediyor olmak, düzeni bozmamak, aile birliğiyle yaşıyor olmak.

İstisnai yolla yapılan vatandaşlıklarda ise şartlar daha maddi düzeyde olup gayrimenkul, para birikimi, istihdam gereklilikleri gibi seçeneklerden oluşmaktadır.

Vatandaşlık Almak İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Önemli ve kontrole tabii bir ehliyet olduğundan birçok belge ve ispat ile kanıtlanarak gerekli işlemler yapılmaktadır. Türk vatandaşlığı adına ihtiyaç olunan belgeler şu şekilde sıralanabilmektedir.

Vatandaşlık için gerekli belgeler:

  • 2 tane biometrik fotoğraf
  • Doğum belgesi
  • Sağlık raporu
  • Medeni durum belgesi
  • Harç dekontu
  • İkamet izni kartı ile kopyası
  • Gelir durumu belgesi
  • Pasaport
  • Gün sayımı belgesi
  • Başvuru formu

Tüm bu belgeleri tamamlayarak nüfus müdürlüklerine gelerek başvurunuzu başlatıp süreci hızlandırabilirsiniz.

Vatandaşlık Almanın Maliyeti Nedir?  

2023 yılı kapsamında istisna yolla yapılan vatandaşlık başvurusu için belirlenmiş asgari gayrimenkul fiyatı 400 bin dolardır. Bunu karşılayan bireyler aileleri ve kendileri adına yaşam boyu vatandaşlık alıp ülkede barınabilmektedirler. Bunun yanında doğum izni ile yapılan vatandaşlık Türkiye adına sahip olunması en kolay olan vatandaşlık alma yollarından biridir.

Vatandaşlık Almanın Diğer Kıstasları Nelerdir?

Vatandaşlık almanın en önemli noktalarından biri ülkeyi tehdit edecek, şüphe uyandıracak eylemler ve ihlallerden kaçınmak olup 5 yıl kadar o ülkede barınmak olarak nitelendirilir. Bu gibi önemli noktalarda eksik yapılır, suça karışılır yahut kıstaslar iyi değerlendirilmezse vatandaşlık alınması resmi olarak gerçekleşmeyebilir.