Erzincan’da İyi Tarım Has Ürün Projesi kapsamında ‘Seralarda İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi’ ile ilgili eğitim verildi.
İyi Tarım Has Ürün Projesi kapsamında projede yer alan üreticilere İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi gerçekleştirildi. Proje tanıtım sunumu Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı personellerinden Ziraat Mühendisleri Onurhan Karahan , Serbay Çelebi ve Tar-Yat Birimi personellerinden Veteriner Hekim Ufuk Karabulut tarafından verildi.
Projenin amacı; iyi tarım uygulamalarının Erzincan’da yaygınlaştırılması ve kontrolüdür. İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarım üretimidir. Tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
İyi tarım uygulamaları çerçevesinde risk analizine dayanan üretim ile üreticilere daha karlı ve sürdürülebilir bir tarım benimsetilirken, insana güvenilir tarımsal ürünler sunulmak hedefleniyor.