Erzincan İl Özel İdaresi Yedek Parça ve Lastik Alacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Erzincan İl Özel İdaresi iş makinası ve diğer araçlar için yedek parça ve lastik alımı (Erzincan İl Özel İdaresine ait araçlar için; 40 adet 315/80/22,5 dış lastik (yazlık), 1 adet ful motor revizyon (C7 motor), 2 adet track gp, 18 adet ring-wear, 4 adet washer, vs. yedek parça alımı) yapacaktır.

İHALE İLANI 21.06.2022, 12:11 Erzincan Medya
Erzincan İl Özel İdaresi Yedek Parça ve Lastik Alacaktır
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İŞ MAKİNASI VE DİĞER ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA VE LASTİK ALIMI İŞİ

ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Erzincan İl Özel İdaresi İş makinası ve Diğer Araçlar İçin Yedek Parça ve Lastik Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/564552
1-İdarenin
a) Adı : ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Gülabibey Mahallesi 798 Sokak No: 2 24100 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
c) Telefon ve faks numarası : 4462242631 - 4462141601
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Erzincan İl Özel İdaresi İş makinası ve Diğer Araçlar İçin Yedek Parça ve Lastik Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Erzincan İl Özel İdaresine ait araçlar için; 40 adet 315/80/22,5 dış lastik (yazlık), 1 adet ful motor revizyon (C7 motor), 2 adet track gp, 18 adet ring-wear, 4 adet washer, vs. yedek parça alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Erzincan İl Özel İdaresi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanınca işe başlanacaktır ve 90 gün içerisinde teslimat yapılacaktır. Yüklenici Teknik Şartnamede belirtilen hususlara uymak zorundadır. Ambalaj, Teslimat ve Muayene Kabul işlemleri Teknik Şartname belirtilen şekilde yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanınca işe başlanacak,20 gün içersinde teslimatyapılacak
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.07.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Yorumlar (0)
13
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 26 Haziran 2022
İmsak 02:54
Güneş 04:49
Öğle 12:30
İkindi 16:27
Akşam 20:01
Yatsı 21:47
Sağlık Haberleri