T.C. ERZİNCAN BELEDİYESİ 09.05.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

ERZİNCAN 25.05.2022, 13:38 25.05.2022, 13:46 Erzincan Medya
T.C. ERZİNCAN BELEDİYESİ 09.05.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

T.C. ERZİNCAN BELEDİYESİ 09.05.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

1- Gündem maddelerine geçilmeden önce birimlerden gelen 2 maddelik teklifin gündeme eklenmesi ile mazeret bildirerek toplantıya katılmayan meclis üyelerinin izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

2- Birimlere vekaleten müdürlük görevlendirilmeleri ile ilgili olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereği meclise bilgi verildi.

3- 2021 Mali Yılı Gelir/Gider Kesin Hesabı meclisin 2.oturumunda görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

4- Plan ve Bütçe raporu doğrultusunda değerlendirilmesi yapılan 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) bendi ve 64. maddesi gereğince kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün; 2022 Mali yılı ücret tarifesinin güncelenmesine ilişkin talebinin plan bütçe komisyon raporunda belirtildiği şekilde aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

6- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2022 Mali yılı ücret tarifesinin güncelenmesine ilişkin talebinin plan bütçe komisyon raporunda belirtildiği şekilde aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

7- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2022 Mali yılı ücret tarifesinin güncelenmesine ilişkin talebinin plan bütçe komisyon raporunda belirtildiği şekilde aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

8- Mezarlıklar Müdürlüğüne bütçe aktarımı ile ilgili olarak 2022 Mali yılı için bütçede belirlenen fonksiyonel ve ekonomik kodlarda toplam 1.841.000,00 TL ödenek aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

9- İlimiz Merkez Gülabibey Mahallesi 1291 ada 5 numaralı parsel maliki tarafından hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu değişikliğine ilişkin 19.04.2022 tarihli İmar Komisyon Raporu doğrultusunda, onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 527,530 ve 549 numaralı adalardaki otopark yapılaşma şartlarına ilişkin 19.04.2022 tarihli İmar Komisyon Raporu doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

11- Erzincan ili Merkez İlçe Kavakyolu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 119 Ada 2 parsel numaralı ve 6.449,11 m² yüzölçümlü taşınmazın, 1.885,56 m²’lik kısmı Kavakyolu Belediye Başkanlığı adına Spor Tesisi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen alanın tahsisinin kaldırılmasına, Gençlik Spor Bakanlığına tahsis edilmesinde Belediyemiz açısından sakınca olmadığına oy birliği ile karar verildi.

12- Mülkiyeti Belediyemize ait Erzincan İli, Merkez İlçe, Beybağı Mahallesi 637 Ada 5 parsel numaralı, 37.020,46 m² yüzölçümlü, sulu tarla ve çayır vasıflı taşınmazın, 17.725 m² lik kısmının, Geçici Hayvan Bakımevi yapılmak üzere, Erzincan Mahalli İdareler Birliğine 25 yıllığına tahsis edilmesine, tahsise ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına Bekir AKSUN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Mülkiyeti belediyemize ait olan Erzincan İli Merkez İlçesi Çakırman Köyü mücavir alan sınırları içerisindeki kaplıcalar bölgesinde bulunan JTE24/006 nolu C02 kuyusunun 25 yılı geçmemek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince kiraya verilmesi için enücmene yetki verilmesine,oy birliği ile karar verildi.

14- Karaağaç Mahallesi 1250 Ada 15 ve 20 numaralı parsellerin imar plan değişikliğine ilişkin itirazların reddine oy çokluğuyla karar verildi.

15- Erzincan ili Merkez İlçe Atatürk Mahallesi 86 Ada 27 numaralı parsel ile ilgili hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin imar komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

Bekir AKSUN   

Meclis Başkanı 

Lokman ÇAĞAN

Kâtip Üye   

Ahmet ÖZERDAL

Kâtip Üye

                                                                               

                                                                                               

Yorumlar (0)
25
açık
Namaz Vakti 29 Eylül 2022
İmsak 04:46
Güneş 06:09
Öğle 12:18
İkindi 15:38
Akşam 18:16
Yatsı 19:34
Sağlık Haberleri