banner293

banner292

Baro heyeti hayvan barınağında incelemelerde bulundu

Erzincan Barosu heyeti hayvan barınağında incelemelerde bulundu. Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Yeşil, “Barınakta bulunan hayvanların; bakım, tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırması yapıldıktan sonra alındıkları ortamlarına bırakılması gerekmektedir” dedi.

ERZİNCAN 14.02.2022, 09:02
Baro heyeti hayvan barınağında incelemelerde bulundu

Erzincan Barosu heyeti hayvan barınağında incelemelerde bulundu. Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Yeşil, “Barınakta bulunan hayvanların; bakım, tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırması yapıldıktan sonra alındıkları ortamlarına bırakılması gerekmektedir” dedi.

Ziyarette, Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, Baro Saymanı, Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Yeşil ve Komisyon Üyesi Ayşenur Çukadar yer aldı.

Ziyaret sonrası yapılan basın açıklamasında şu bilgilendirmeye yer verildi:

“Hayvan barınağının, genel itibariyle 5199 Sayılı Hayvanların Korunması Kanunu’nun aradığı asgari şartları taşımadığı, sağlıklı ve hasta hayvanların bir arada tutulduğu, hijyen koşullarının yetersiz olduğu ve ağır koku bulunduğu görülmüştür.

Yapılan tespit ve taleplerimiz yetkili kişilere iletilerek ivedi şekilde gereğinin yapılması istenilmiştir. Yetkili makamlarca hayvan bakımevi ve hastanesinin projesinin tamamlandığı, eksikliklerin giderileceği, barınaktaki hayvanların doğal ortamlarına bırakılacağı bilgisi tarafımıza verilmiştir. Barınakta bulunan hayvanların, bakım, tedavi, rehabilite ve kısırlaştırma işlemleri yapıldıktan sonra, yasak ırklar hariç, doğal olarak yaşadıkları yerlere bırakılması yasal zorunluluktur.

5199 sayılı Kanunu uyarınca; "Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini aşan belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 tarihine kadar ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla yükümlüdür.

Belediyeler bu madde yürürlüğe girdikten sonra üç yıl süreyle birinci fıkra gereğince hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır.

Bu fıkra uyarınca ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamaz." Hükümleri mevcuttur. Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurar. Hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ise sorumluluk alanındaki bu hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürür. Rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanların, bakımevine getiren belediye tarafından öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır. Rehabilite edilmemiş sahipsiz köpekler, belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına kaydedilir. Geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, köpekler alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirler alınır. Yine 5199 sayılı kanunda yapılan değişiklikler ile kabahat olarak düzenlenen bazı fiiller suç haline getirildi ve diğer kabahat fiilleri bakımından mevcut idari para cezalarının miktarları arttırıldı; vatandaşlarımız ve yetkililerin bilgisine sunarız.

Yerel yönetimlerin 5199 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklı görevlerinin yerine getirilmesinin takipçisi olacağız. Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekeni yapacağımızın bilinmesini isteriz.”

Yorumlar (0)
Sondakika