banner293

banner292

Aktürk, görevlerini yerine getirilmesinin takipçisi olacağız

Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, Erzincan Belediyesi’nin 31.12.2022 tarihine kadar, hayvan bakımevi kurması gerektiği halde, hükmünü yerine getirmediğini belirterek, Erzincan Belediyesi’nin 5199 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklı görevlerini yerine getirilmesinin takipçisi olacağız’ dedi.

Erzincan 26.01.2023, 10:12 Erzincan Medya
Aktürk, görevlerini yerine getirilmesinin takipçisi olacağız

Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, Erzincan Belediyesi’nin 31.12.2022 tarihine kadar, hayvan bakımevi kurması gerektiği halde, hükmünü yerine getirmediğini belirterek, Erzincan Belediyesi’nin 5199 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklı görevlerini yerine getirilmesinin takipçisi olacağız’ dedi.

Baro Başkanı Adem Aktürk, sosyal medyada düşen ve Erzincan Belediyesi’ne ait hayvan barınağında çekilen cep telefonu görüntülerinde ilen yavru köpeklerin poşet ve çuvallara konulduğunu belirterek şu açıklamada bulundu: ‘Görüntüler ile ilgili araştırma   Baro Başkanlığımızca yapılmakta olup konu Hayvan Hakları Komisyonumuzca titizlikle takip edilmektedir.
Erzincan Belediyesi hayvan barınağını; genel itibariyle 5199 Sayılı Hayvanların Korunması Kanunu'nun aradığı asgari şartları taşımadığı, sağlıklı ve hasta hayvanların bir arada tutulduğu, hijyen koşullarının yetersiz olduğu ve ağır koku bulunduğu görülmüştür.
Yapılan tespit ve talepler yetkili kişilere iletilerek ivedi şekilde gereğinin yapılması istenilmiştir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Geçici 4. Maddesi uyarınca;

"Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini aşan belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 tarihine kadar ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla yükümlüdür.

Belediyeler bu madde yürürlüğe girdikten sonra üç yıl süreyle birinci fıkra gereğince hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır.

Bu fıkra uyarınca ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamaz." Hükümleri mevcuttur.

ERZİNCAN BELEDİYESİ 31/12/2022 TARİHİNE KADAR, HAYVAN BAKIMEVİ KURMASI GEREKTİĞİ HALDE,  BU GÜNE KADAR KANUNUN EMREDİCİ HÜKMÜNÜ YERİNE GETİRMEMİŞTİR

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurar.

Hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ise sorumluluk alanındaki bu hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürür.
Rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanların, bakımevine getiren belediye tarafından öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

Rehabilite edilmemiş sahipsiz köpekler, belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına kaydedilir.

Geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, köpekler alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirler alınır.

ERZİNCAN BELEDİYESİ’NİN 5199 SAYILI KANUN VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATLARDAN KAYNAKLI GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİLMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Basına yansıyan görüntüler ile alakalı, sorumlu kişi/kişiler hakkında yasal süreç işletilecektir.

Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekeni yapacağımızın bilinmesini isteriz’ dedi.

Yorumlar (0)