Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  tarafından üreticileri elma içi kurduna karşı uyarıda bulunuldu.

Yüz binlerce antika ve nostalji eser Yüz binlerce antika ve nostalji eser

Uyarıda şu bilgilere yer verildi: ‘Elma İçkurdu meyve bahçelerinde dünya çapında yaygınca rastlanılan bir zararlıdır. Esas zararlısı olduğu elma ve armut meyveleri yanında; ayva, ceviz, badem, kayısı, şeftali ve muşmula da zarar yapmaktadır. İlkbaharda ergin çıkışı genellikle mayıs ayında başlamakta Erginler yumurta bırakma olgunluğuna geldiğinde yumurta bırakmaya başlar, ancak bunun için akşam alacakaranlık sıcaklığının üst üste iki gün 15°C' nin üzerinde olması gerekmektedir.
Elma içkurdu başta elma olmak üzere armut, ayva, ceviz ağaçlarının en önemli zararlısıdır. Doğrudan meyvede zarar yapan larvalar, meyveleri delerek içlerinde galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak meyvelerin dökülmesine, ağaçta kalabilen kurtlu meyvelerin ise niteliğinin bozulmasına ve dolayısıyla elmanın piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadele yapılmayan bahçelerdeki zarar % 60-100 olabilmektedir.
Elma İç Kurdu Mücadelesinde hedef her döle ait larva çıkış süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Bunun için kışlayan ve yazlık döllerin ergin çıkış ve uçuş süresi ile yumurtaların bırakılması ve açılışlarının izlenmesi gerekir. elma iç kurduna karşı birinci döle ilacın etki süresine bağlı olarak 2, ikinci döle karşı 1 olmak üzere toplam 3 ilaçlama yapılmakta ve genellikle bu uygulama yeterli olmaktadır. Kimyasal ilaçlamada ruhsatlandırılarak kullanımına izin verilen bitki koruma ürünleri uygun doz ve aletle kullanılmalıdır’ denildi.