Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Erasmus+ koordinatörlüğü tarafından yüz yüze ve uygulamalı olarak Erasmus+ atölye çalışmaları gerçekleştirildi.
Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programı. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanıyor.
Bu kapsamda kurumların Erasmus+ faaliyetlerini desteklemek ve bu program hakkındaki farkındalığını artırmak için Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Erasmus+ koordinatörü Meryem Çelebi tarafından yüz yüze ve uygulamalı olarak Erasmus+ atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmanın hedef kitlesi daha önce Erasmus+ projesi yapmamış ve proje yapmak isteyen gönüllü öğretmenler olmuş ve çalışma toplam 108 gönüllü öğretmenin katılımıyla 6 gün boyunca 6 farklı grupla gerçekleştirildi.