Erzincan'da Nisan Ayı Meclis Toplantıları Tamamlandı

Erzincan İl Genel Meclisi nisan ayı toplantıları Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında beş oturumda yapıldı.

Erzincan'da Nisan Ayı Meclis Toplantıları Tamamlandı

Erzincan İl Genel Meclisi nisan ayı toplantıları Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında beş oturumda yapıldı. Toplantılarda, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının yanı sıra, ilçe ve köylerde yapılması planlanan altyapı, içme suyu, yol ve içme suyu gibi çalışmalar ile ilgili kararlar alındı. Toplantılarda; “Tercan İlçesi Güzbulak Köyü mezarlık duvarı yapımı işi için İl Özel İdaresi 2016 Yılı Yatırım programına alınarak Tercan Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılan 8.000,00.-TL. ödeneğin harcanmayan 4.000,00-.TL.sinin Tercan İlçesi Güzbulak Köyü içme suyu yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına, 
Akyazı Beldesi Yunus Emre Mahallesinde bulunan 221 ada, 10 parsel nolu, 1.304,59 m yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın İl Özel İdaresine ait 100/1298 (100,51m) hissesinin satışının yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,
Refahiye İlçesi Olgunlar Köyüne (1- 488961/4415304, 2-488976/4415304, 3-488961/4415294, 4-488976/4415294) ITRF 3 koordinat değerlerine göre Kurtultepe Koşuluk Memba suyunun tahsis edilmesine,
İl Özel İdaresi norm kadrosunda münhal bulunan, 6 İnşaat Mühendisi, 1 Mimar, 2 Makine Mühendisi, 1 Kimya Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi ve 1 Ziraat Mühendisi olmak üzere toplam 16 sözleşmeli personelin mülakatlarının yapılıp güvenlik soruşturmaları neticelendikten sonra başlatılarak 31.12.2017 tarihine kadar tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına, aylık ücretlerinin Sosyal Haklar ve ek ödemeler hariç aylık net 1.500,00-.TL. olarak belirlenmesine, tam zamanlı sözleşme imzalanmasına,
Söz konusu Mühendis alımlarında; a- KPSS Puanı 70 veya üzeri olması ayrıca Yüksek Lisans Doktora yapmış olanlara öncelik verilmesine, b-En az 1 yıl Erzincan'da oturduğuna dair ikametgah belgesi olmasına, c-Bu maddelerin İl Özel İdaresi tarafından sözleşmeli personel alımı için ilana çıkarıldığı zaman ilanda belirtilmesine,
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, arıcılığı geliştirmek amacıyla arı keki ve şekerden pudra yapılması ile ilgili hazırlanan proje işinin İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım programına alınmasına, İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde konuyla ilgili tertip açılarak 66.000,00 TL. ödeneğin verilmesine,
İl Encümeni Üyelikleri için Kemah İlçe Temsilcisi Hüseyin Koçyiğit 16 (Onaltı) oy, Otlukbeli İlçe Temsilcisi Recep Gündüz 15 (Onbeş) oy, Refahiye İlçe Temsilcisi Halil Altun 16 (Onaltı) oy alarak İl Encümen Üyeliklerine seçildiler.
Erzincan’daki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ve köylerimize yapılan hizmetlerin takibini sağlamak için Köy İşleri Takip Komisyonu kurulması, İlimizde meydana gelebilecek doğal afetlere hazırlıklı duruma gelebilmek için Afet İşleri Komisyonu kurulmasına kurulacak bu komisyonlardaki üye sayılarının 5’er kişiden oluşturulmasına,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’unun 16. maddesi gereğince Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının 7’şer, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Sağlık Komisyonlarının 5’ er kişiden oluşturulmasına,
İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Ahmet GEDİK
Ünal TUYĞUN
Adnan YILMAZ
Hüseyin KALKAN
Hüseyin KOÇYİĞİT
Mustafa ŞAHİN
Sinan AK’ın, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine,
Plan ve Bütçe Komisyonu
Recep GÜNDÜZ
Nezihan GÜL
Remzi ÖZ
Bahadır YILDIRIM
Mustafa SEYRAN
Oktay KILINÇ
Hacı Mehmet AKGÜL’ün, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine,
Çevre ve Sağlık Komisyonu
Remzi ÖZ
Nezihan GÜL
Recep GÜNDÜZ
Oktay KILINÇ
Hacı Mehmet AKGÜL’ün, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda Çevre ve Sağlık Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine,
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
Halil ALTUN
Recep DAĞ
Abdülkadir CAN
Özkan YILMAZ
Ali OKTAY’ın, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine,
Tarım ve Hayvancılık Komisyonu
Mustafa SEYRAN
Hüseyin PEKER
Bahadır YILDIRIM
Dursun Ali AKSU
Ali OKTAY’ın, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda Tarım ve Hayvancılık Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine,
Köy İşleri Takip Komisyonu
Abdülkadir CAN
Hüseyin PEKER
Recep DAĞ
Özkan YILMAZ
Dursun Ali AKSU’nun, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda Köy İşleri Takip Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine,
Afet İşleri Komisyonu
Abdülkadir CAN
Recep DAĞ
Halil ALTUN
Oktay KILINÇ
Hacı Mehmet AKGÜL’ün, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda Afet İşleri Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine,
Kemaliye İlçesi Y.Mutlu Köyü köy konağı onarımı ve mezarlık duvarı yapımı işinin İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına, 25.000,00 TL. ödeneğin İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinden karşılanmasına,
Kemah İlçesi Göğüsbağı Mahallesi, 157 ada, 13, 14 ve 16 parsel numaralı Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresi (4517540/4571101) ve Maliye Hazinesi (53561/4571101) adına kayıtlı olan taşınmazlara imar uygulaması (yoldan ihdas, İfraz, tevhid ve yola terk) işleminin yapılmasına,
Vali Konağında temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 1 Temizlik işçisi ile Valilik ve İl Özel İdaresi Hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 1 şoförün hizmet alımı yöntemi ile alınarak 3 yıl süre ile çalıştırılmasına,
Kemaliye İlçesinde yapılacak olan Aile Destek ve Gençlik Merkezi için yer teminine esas olmak üzere, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kemaliye İlçesi Halilağa Mahallesi 102 ada, 3 nolu parsel ile Mülkiyeti Kemaliye Belediyesi adına kayıtlı 102 Ada, 11 Parsel taşınmazların birleştirme ve yola terk, imar değişikliği işlemleri yapılmasını, söz konusu birleşme sonucu oluşan parsel üzerine Aile Destek ve Gençlik Merkezi yapılması şartıyla taşınmazın ücretsiz olarak İl Özel İdaresi adına devralınmasına,
Merkez ve İlçelerin tarihi ve kültürel tanıtımının yapılabilmesi için 30.000 adet resimli resmi posta pulu yaptırılarak Erzincan Valiliği, İl Özel İdaresi ve tüm İlçe Kaymakamlıklarının işlerinde kullanılmasına, ödeneğinin İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinden karşılanmasına,
İl Özel İdaresi adına AB Fonları, SODES programı, KUDAKA, TANAP Sosyal ve Çevre Yatırım Programı ve diğer tüm yurtiçi ve yurtdışı fonlardan karşılanmak üzere yapılacak projelerin hazırlanmasında, her türlü belgenin temin edilmesinde ve yürütülmesinde, her türlü kamu kurum ve kuruluşlar, birlikler ve çeşitli tüzel kişilerle yapılacak ortaklıklarda, İl Özel İdaresini temsil ve İlzama İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'ne yetki verilmesine, projelerde taahhüt edilen gerekli ödenek aktarmalarının İl Özel İdaresi Bütçesinden yapılmasına,
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Üzümlü İlçesi, Karakaya Köyü Çermik Mevkii 2366 parsel, 2442,15 m yüzölçümlü üzerinde tek katlı betonarme binanın bir kısmının Maliye hazinesine ait 2540 parselde bulunduğundan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2540 parselin (yaklaşık 2341,00 m2) kısmı ile yine mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2539 parselin (yaklaşık 1249,00 m2) bir kısmından oluşacak taşınmazların birleştirme ve yola terk,imar değişikliği tevhid ve ifraz işlemlerinin yapılmasına, söz konusu birleşme sonucu oluşan taşınmazın Maliye Hazinesine ait olan kısmının İl Özel İdaresi adına satın alınmasına,
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği hazırlanmış bulunan İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne,
Merkez Işıkpınar Köyü yarım kalan sulama kanalı işinin İl Özel İdaresi 2017 Yılı yatırım programına alındığı ancak ödeneğinin konulmadığı, söz konusu işin yapılabilmesi için 120.000,00.-TL. ödenekle İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2017 yılı yatırım programında Merkez İlçe Yeşilçay Köyü için sosyal tesise konulan 25.000,00.-TL. ödeneğin köyün ihtiyaçlarına yetmeyeceğinden ödeneğin 40.000,00.-TL.ye çıkarılarak Köy konağı, Sağlık ocağı ve Cami kalorifer tesisatı işlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Refahiye İlçesi Bostandere Grup Yolu genişletme çalışması ve Sarıkoç Köyü Molla Ahmetler Bölgesinde olan güvenlik yolunun İl Özel İdaresi araçları ile yapılması işlerinin İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına, ayrıca Onurlu Köyü Köy Konağı tamiratı işi için 4.000,00.-TL. ödeneğin Refahiye Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına,
Refahiye İlçesi Çamlımülk Köyü Yanık Mezrası 10 Km.lik yolunun stabilize yapılması ve yolun iyileştirilmesi işinin İl Özel İdaresi 2017 yılı yatırım programına alındığı ancak Çamlımülk Köyü sehven yazıldığından kararın düzeltilerek Kızıliniş Köyü Yanık Mezrası olarak değiştirilmesine,
İliç İlçesi Çaltı Köyü köy içi içme suyu şebekesinin yenilenmesi ve Büyükköy Köyünün Cami onarımında kullanılmak üzere 15.000,00.-TL. ödenek ile İslam Köyü köy içi yol duvarlarının köy katkılı yapıldığı, eksik kalan kısımların tamamlanabilmesi için 50.000,00.-TL. toplam ise 65.000,00.-TL. ödeneğin İl Özel İdaresi tarafından İliç Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına,
İl Özel İdaresi 2017 yılı yatırım programında yer alan İlimiz İliç İlçesi Sütlüce ve Dikmen Köyü içme suyu işi için ayrılan ödenekten 19.000,00.-TL.sinin Çaltı Köyü Yeşilyurt mezrası camii onarımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Balkaya Köyü kanalizasyon tamiratı işi için 30.000,00.-TL. ödenek ayrılmasına,
Üzümlü İlçesi Ocakbaşı Köyünün içme suyu ölçümünün İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılarak şebeke yenilenmesi ile ilgili raporun İl Genel Meclisi'ne sunulmasına,
Üzümlü İlçesi ve Çadırtepe Köyü sınırında Yukarı Bağlarda daha önce İl Özel İdaresi tarafından yapılan küçük göletin tamiratı için 7.000,00.-TL. ödeneğin İl Özel İdaresi tarafından verilmesine,
İl Özel İdaresi 2016 Yılı Yatırım programına alınan Demirpınar ve Çardaklı Köylerinin grup içme suyu hattı yapımı işinin 2016 yılında köyler arasında mutabık kalınmadığı için yapılamadığı ve iptal olduğu, gerekli uzlaşmanın sağlandığı ve protokollerin hazırlanması nedeniyle işin İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım programına alınarak yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2017 Yılı içme suyu yatırım programında yer alan Erzincan Merkez Balıbey Köyüne ayrılan 35.000,00.-TL. ödeneğin 7.000,00.-TL.sine aynı köye Su ve Kanal Hizmetleri tarafından 70 metre 400'lük boru alınmasına geriye kalan 28.000,00.-TL.nin ise Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hesaplarına aktarılarak yine aynı köyün köy konakları ihtiyaçlarında kullanılabilmesi için tahsis değişikliği yapılmasına,
Kemah İlçesi Yücebelen Köyü Gordin-Düzkapır 2 km.lik yeni yayla yolunun yapılması ve Sarıyazı Köyü anayolunda meydana gelen yol kayması neticesinde köye ulaşımın sağlanamadığından yol güzergahının değiştirilmesi işlerinin İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,
Kemaliye İlçesi Armağan Köyü 3 Km. stabilize ve Karakoçlu Köyündeki 90 metrelik rampa yolunun yapılması işlerinin İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,
Otlukbeli İlçesi Ağamçağam Köyüne 20.000,00.-TL., Avcı Çayırı Köyüne 5.000,00.-TL, Yeniköy Köyüne 5.000,00.-TL. Boğazlı Köyüne 5.000,00.-TL. toplam ise 35.000,00.-TL ödeneğin söz konusu köylerin yol çalışmalarında kullanılacak olan kum ve çimento alımında kullanılmak üzere Otlukbeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine oy birliği ile karar verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Sondakika haber sondakika