Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabında, ’14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ ile ilgili yaptığı paylaşımda ‘“Diyabet Tedavisi ve Bakımına Erişim” olduğunu hatırlattı.
Yapılan yazılı açıklamada:’ 2022 Dünya Diyabet Günü için iki ayrı tema belirlenmiş durumdadır. Dünya Sağlık Örgütü temayı “Diyabet Tedavisi ve Bakımına Erişim” olarak ilan etmişken, bu alanın en önemli paydaşlarından olan Uluslararası Diyabet Federasyonu “Yarınları Korumak İçin Eğitim” temasını duyurmuştur. Her iki tema da diyabet konusunda çok önemli iki ayrı konuya odaklanmaktadır.
Diyabetli bireyler, hastalıklarını yönetmek, hastalıkla yaşamak ve muhtemel komplikasyonlardan korunmak için sürekli tedavi, bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Oysa dünyada milyonlarca diyabet hastasının yeterli tedavi ve bakıma erişemediği bilinmektedir.
Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF: International Diabetes Federation) tarafından düzenli olarak yayımlanan Diyabet Atlasının 10. Baskısında, 2021 yılı itibariyle dünyada 537 milyon yetişkinin diyabetle yaşadığı (yaklaşık yetişkinlerin 1/10’u) bildirilmekte bu sayının 2030'da 643 milyona ve 2045'te 783 milyona çıkmasının beklendiği ifade edilmektedir.
Maalesef neredeyse diyabetli bireylerin yarıya yakını (%44) henüz hastalığının farkında değildir. Bu durumda olan yaklaşık 240 milyon bireyin çoğunluğu tip 2 diyabetlidir.
Diyabet hastalarının 3/4'ünden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır.
Bunlara ek olarak, 19 yaş altında 1,2 milyondan fazla çocuk ve ergen de tip 1 diyabet hastasıdır.
2021 yılında en az 966 milyar dolar diyabetli bireylerin sağlık harcamaları için kullanılmıştır. Bu miktar, küresel sağlık hizmetleri harcamalarının %9'unu oluşturmaktadır. Yine 2021 yılındaki 6,7 milyon ölümün sorumlusu diyabet olmuştur.
Tüm bu veriler, diyabet hastalarına yeterli bir tedavi ve bakımın sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
Bakanlığımız tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan “Türkiye Diyabet Programı” uygulanmaktadır. Türkiye Diyabet Programı’nda diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkili mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir:
1.Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,
2.Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak,
3.Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,
4.Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek,
5.Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek, diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.’